·       SZÁZHALOMBATTAI SZIVÁRVÁNY ÓVODA     ·       OM:032789     ·       2440 SZÁZHALOMBATTA, LISZT F. STNY. 12.     ·       23/355-524     ·         ·    

TEHETSÉGGONDOZÁS

TEHETSÉGMŰHELYEK ÓVODÁNKBAN

TEHETSÉGGONDOZÓ MUNKÁNK

Óvodánk kiemelkedő feladata a tehetséggondozás.
Óvodáskorban elsősorban tehetségígéretekről, a gyerekek tehetség csíráiról beszélhetünk.
A tehetséggondozásban is a teljes személyiség fejlesztésében kell gondolkozni.
A hatékony tehetséggondozás alapvető feladata a differenciálás.
Az átlagon felüli adottságokkal rendelkező gyermekeknek
kreatívabb tevékenységekre van szüksége, hogy fejlődni tudjanak.
 

Tehetséggondozásunk célja:
- gyermekközpontúság, szeretetteljes légkör biztosítása       
- megfigyelés útján felismerni a tehetség ígéreteket
- hozzásegíteni a gyermeket a továbbfejlődéshez
- a kiemelkedő képességű gyermekek sajátos, egyéni megismerési és alkotási szükségleteinek kielégítése, illetve esetlegesen meglévő gyengeségeinek erősítése.

Feladataink:
- bátorító nevelés: segítő és támogató környezet kialakítása,
- szülők tájékoztatása
- többféle tevékenység biztosítása, mellyel segítjük, hogy a gyermekek kipróbálhassák magukat különböző helyzetekben, érdeklődési irányaik megismerésének érdekében
- egyéni, differenciált feladatadás és készség, képességfejlesztés
- pedagógusaink továbbképzésének biztosítása
- az óvodai élet színesítése egyéb tevékenységekkel, a tehetségfejlesztő programok megszervezése
- Tehetséggondozó tevékenységünk során a gazdagítás/dúsítás módszerét alkalmazzuk.

Észbontók logikai tehetségműhely

Vezeti: Horváth Henrietta
Segítő: Bencsik Mária
Időpont: hétfő 10:00
 
A műhelymunka célja:
- Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, kíváncsiság és kreatív adottságok fejlesztése az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
A műhelymunka feladatai:
- Speciális adottságok, motivációs és kreatív adottságok fejlesztése
az erős és gyenge pontok figyelembe vételével.
- Mátrix játékok megismerése
- Érzékelés észlelés fejlesztése
- Táblajátékok gyakorlása
- Memória fejlesztése
- Asszociációs képesség fejlesztése
- Logikai műveletek gyakorlása

Kisharangok zenei tehetségműhely

Vezeti: Tóth Erzsébet
Segítő: Újhelyi Judit
Időpont: kedd 10:00
 
Kisharang zenei műhely célja:
- A gyermekek zenei fejlődésének elősegítése hangszerrel.
- Dallamjátszó hangszerek világának megismertetése, megszólaltatása.
- A rendszeres éneklés, hangszeres zenélés igényének megalapozása
- Éneklési kedv felkeltése.
- Zenei anyanyelvünk, énekes,- hangszeres zene megismertetése.
- Rövid, a gyermekek életkorához igazodó komolyzenei szemelvények meghallgatása.
- Dallamhangok tiszta éneklése, ritmusok neveinek játékos megismerése.
Kisharang zenei műhely feladatai:
- Az egyenletes lüktetés és ritmus közti különbség megismertetése, ritmusnevek elsajátítása, helyes alkalmazása, megkülönböztetése ábráról, később hangjegyekről.
- Rendszeres hangszerhasználat során a különböző a hangszer megismerése, a rajtuk történő játék pontosítása, helyes tartás, megszólaltatásuk helyes módja.
- Rövid komolyzenei szemelvények meghallgatása, ezen keresztül különböző zenei ellentétek megfigyeltetése

Kismesterek kézműves műhely

Vezeti: Meszlényi Korinna
Segítő: Tárczy Nóra
Időpont: szerda 10:00
 
A műhelymunka célja:
- A népi kismesterségek megismertetése, elsajátítása és annak gyakorlása.
- Ismerjék meg az anyagokat és az eszközöket, készség szinten ezeket képesek legyenek alkalmazni.
- Tapasztalják meg, csodálják meg a természet formagazdagságát.
- Érezzenek örömet tevékenység közben, tapasztalják meg, hogy az önkifejezés alkotás, befogadás kellemes, érdekes embert formáló tevékenység.
A műhelymunka fő feladatai:
- tárgyi feltételek előteremtése
- kreativitás fejlesztése
- finom és grafomotorika fejlesztése
- érzelmi ráhangolódás biztosítása

Napraforgók népi játék tehetségműhely

Vezeti: Bresák-Klacsány Ivett
Segítő: Nagyné Tóth Magdolna
Időpont: szerda 10:00
 
A műhelymunka célja:
- A magyar néptánc jellegének   kiemelése.
- Gyermekek játékkincsének gazdagítása.
- Jeles napok, ünnepi népszokások élményszerű megismertetése.
- Belső motiváció kialakítása.
 
A műhelymunka fő feladatai:
- Énekes játékok
-  Mozgásos feladatok
- Táncos mozdulatok
- Ritmusgyakorlatok
- Mondókák kiszámolók
- Ének tanulás
- Drámajátékok
- Hagyományismeret

Puha Fészek drámajáték- anyanyelvi tehetségműhely

Vezeti: Jagicza Zsuzsanna
Segítő: Simonicsné Balogh Edit
Időpont: kedd 10:00
 
A műhelymunka célja:
- anyanyelvi képességek, kommunikáció fejlesztése a drámapedagógia eszközeivel.
- "emberépítés"- ITT ÉS MOST MINDENKI FONTOS
A műhelymunka fő feladatai:
- a beszéd tartalmi és formai oldalának fejlesztése
- szókincsbővítés
- kommunikáció fejlesztése
- érzelmi élet erősítése
- önkifejezés fejlesztése
- magabiztosság, önkifejezés fejlesztése

Ugrifülesek mozgás tehetségműhely

Vezeti: Bánki Anna
Segítő: Soczó Szilvia
Időpont: hétfő 10:00
 
A műhelymunka célja:
- A gyerekek mozgáskoordinációjának, valamint kognitív képességeinek fejlesztése, gazdagítása.
A műhelymunka fő feladatai:
- Egyéni képességek (gyorsaság, ügyesség, állóképesség) fejlesztése
- Térérzék, testséma fejlesztése
- Csapatszellem kialakítása
- Motivációs adottságok erősítése, fokozása
- Kreatív képességek gazdagítása

Zöld Kaland logikai-környezeti tehetségműhely

Vezeti: Némethné Tuba Brigitta
Segítő: Mosolygó Ágnes
Időpont: kedd 10:00
 
A műhelymunka célja:
-    A környezet megismertetése, megszerettetése, annak megóvására nevelés.
-    A hagyományos pedagógiai módszerek mellett speciális természettudományos módszerek alkalmazása: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, becslés-mérés, vizsgálódás, amelyeket az óvodáskorú gyermekekkel természeti környezetben egyaránt végeztethetünk.
A műhelymunka fő feladatai:
-    A játékos kísérletek vizsgálódások, és a közös megfigyelések során formálódjon kapcsolattartásuk
-    Megalapozni a környezettudatos magatartásukat természettudományos módszerek alkalmazásával
-    Képesek legyenek önálló gondolkodásra
-    Problémahelyzeteket tudjanak hatékonyan megoldani

ELÉRHETŐSÉGEINK

Cím: 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc stny. 12.

Tel: 06-23/355-524

E-mail: szivarvany@battanet.hu

OM azonosító: 032789

Óvodaigazgató: Jagicza Zsuzsanna - 06-20/350-6114

Óvodaigazgató-helyettes: Némethné Tuba Brigitta

         

KAPCSOLAT