Mozgáskotta
A mozgáskotta módszer nem csupán a mozgások térbeli és időbeli szerkezetére, a teljesítményre koncentrál.
A mozgásos tevékenységet végző személyiség komplex fejlesztése ugyanolyan hangsúllyal bír, mint maga a konkrét mozgásteljesítmény. A módszer gyakorlatában az érzelmek, az ismeretek, a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, mint a mozgásos tevékenység pszichológiai alapjai legalább akkora jelentőséggel bírnak, mint maga a kivitel.
A módszer során a bonyolult szabályozási mechanizmusokat feltételező mozgásokat, mind személyiségszintű szabályozást, mind tényleges mozgásszerkezetet illetően elemeire bontja.
A mozgásszerkezet térbeli és időbeli jegyeit a gyermeki fantáziához közelálló vizuális szimbólumokkal jelöli.
Mintegy kottaszerűen algoritmikus egymásra építéssel, gyakorlással, játékosan fejleszti a gyermekek figyelmét, önfegyelmét, emlékezetét, ismereteket szereznek testükről, téri tájékozódásuk fejlődik, szociális magatartásuk erősödik.
A módszer lényegét a mozgáskotta eszközkészlettel történő gyakorlatok jelentik.
 
 

 
Beszédhallgatás fejlesztése
2009. novemberében Békéscsabán részt vettünk egy szakmai továbbképzésen ahol megismerkedtünk a Differ programcsomag elemeként Fazekasné Fenyvesi Margit beszédhanghallás fejlesztő kísérleti módszerével.  A módszert nagyon jónak láttuk így mi is bekapcsolódtunk ebbe a kísérleti folyamatba.
A beszédhang hallás fejlesztése nagyon fontos óvodás korban. A fonémahallásnak nagy szerepe van a beszéd észlelésben és értésben. Iskolás korban pedig az olvasásban, helyesírásban.
Első lépés a hangképzet kialakítása. Óvodáskorban a beszédhang önállóan nem létezik, így előkészítés nélkül nem tudnak megoldani hangzódifferenciálási feladatokat. Először tisztába kell lenniük a hangokkal.
Vizuális akusztikus és motoros segítséget kapnak a hangok megismeréséhez. Valamennyi hang önálló hangoztatásának eszközei a hangutánzó játékok.
Ezzel a módszerrel játékosan, élményszerűen tudjuk a gyermekeket fejleszteni. Nagyon szeretik a játékokat. Iskolai visszajelzést is kaptunk, hogy könnyebben tanultak olvasni gyermekeink, ami nekünk nagy megerősítés.
 

 
Szocio-Emocionális Pedagógiai Terápia - SZPT
Óvodapedagógusaink 90 órás továbbképzésen Szocio-Emocionális Pedagógiai Terápiát tanultak. Ez a terápia és a hozzá tartozó varázsjátékok színesítik a gyermekek mindennapjait.
A terápia speciális játékainkra épül, a játékok adta lehetőségek kiaknázásával. A fantáziajátékok, - vagy ahogyan a gyermekek nevezik: varázsjátékok- az óvodáskor képi élményfeldolgozására, gondolkodására épít, a képben hordozza azokat a szimbólumokat, amikkel a gyermekek napról-napra találkoznak a mesék világában. A játékok rövidsége, sajátos szókincse, belső munkát megengedő hozzáállása saját képi világ megteremtését teszi lehetővé, ami alapját adja (adhatja) a külső képi világ feldolgozásának is.
A statisztikai elemzésekkel alátámasztott folyamatkövetés eredményei azt mutatják, hogy a játékok egyértelműen (szignifikánsan) hozzájárulnak a gyermekek lelki, érzelmi, szociális és kognitív fejlődéséhez.
 

 
     
 

Az oldal készült 2008-ban.
Webmester: Fekete János

A Weboldal a százhalombattai Szivárvány Óvoda tulajdonát képezi. Az oldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az oldal bármely részének másolásával kapcsolatosan minden jog fenntartva, az csak a Szivárvány Óvoda előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Tilos az oldalon szereplő tartalmak elektronikus tárolása, feldolgozása, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatala, kivétel ez alól a gyermekek fényképeinek másolása a szülők részére.

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (sütiket) nem használunk.
Személyes információkat nem tárolunk a felhasználás során.